Nariu šioje unijoje verta tapti, nes:

Kredito unijos yra finansinės įstaigos, veiklą vykdančios panašiai kaip ir įprastiniai bankai – unijos išduoda paskolas, priima indėlius ir teikia kasdienės bankininkystės paslaugas. Esminis kredito unijų skirtumas – jos yra kooperatinės bendrovės, t. y., paslaugas teikia savo nariams, o visi unijos nariai turi balsą ir dalyvauja unijos valdyme. Kredito unijos nariais gali tapti asmenys, gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Vilniaus miesto savivaldybės ir su ja besiribojančių Vilniaus bei Trakų rajonų savivaldybių teritorijose, nes narystė kredito unijose, pagal įstatymą, yra grindžiama teritoriniu principu.

Prisijungti verta, nes būdamas nariu, galėsite naudotis visomis unijos teikiamomis finansinėmis paslaugomis, el. bankininkyste ir atsiskaitomąja saskaita.