Aktualijos

Lietuvos bankas išreiškė poziciją dėl virtualiojo turto

Reaguodama į dinamiškus rinkos pokyčius, besikeičiančias užsienio šalių pozicijas dėl virtualiojo turto ir siekdama užtikrinti vienodas veiklos sąlygas visiems finansų rinkos dalyviams, Lietuvos banko valdyba atnaujino poziciją dėl virtualiojo turto ir pirminio virtualiojo turto žetonų platinimo. Plačiau:

Norintiems įsirengti saulės elektrinę savoms reikmėms – parama: galima bus gauti iki kelių tūkst. eurų.

 

Šių metų gegužės mėnesį planuojama skelbti kvietimą paramai gauti nedidelių, iki 10 kilovatų (kW) galios saulės elektrinių įsirengimui. Šią paramą galės gauti elektrą savo poreikiams iš saulės šviesos gaminti planuojantys individualių namų savininkai – iš viso iki 2022 m. planuojama išdalinti daugiau kaip 16 mln. eurų ES paramos lėšų. Plačiau:

 

Kredito unija “Neris“ ieško paskolų vadybininko!

Darbo aprašymas

 • Ryšių su klientais užmezgimas, palaikymas ir plėtojimas
 • Kokybiškų finansinių paslaugų teikimas, atsižvelgiant į kliento finansinius poreikius
 • Kreditavimo projektų analizė ir pristatymas paskolų komitetui
 • Kredito sutarčių sudarymas
 • Kreditų gavėjų finansinės būklės ir kreditavimo rizikos vertinimas
 • Suteiktų kreditų administravimas

 

Reikalavimai kandidatui:

 • Darbo patirtis kreditavimo srityje
 • Geri bendravimo, pardavimo įgūdžiai
 • Analitinis mąstymas, atsakingumas

 

Ko mes tikimės?:

 • Tavo ir kredito unijos vertybės – profesionalumas, iniciatyvumas ir augimas – sutampa!
 • gebi išsiaiškinti ir suprasti klientų poreikius;
 • esi orientuotas (-a) į kokybės siekį ir rezultatą;
 • esi iniciatyvus (-i) ir pozityvus (-i), nuolat sieki tobulėti.

 

Jei turi ambicingų profesinių siekių ir nori juos įgyvendinti sėkmingai augančioje kredito unijoje „Neris“, kurioje darbuotojai yra vertybė – kviečiame Tave prisijungti prie mūsų komandos. 

Savo gyvenimo aprašymą siųskite k.abarius@nerieskreditai.lt

 

II pakopos pensijų fondų priežiūra ir pasirinkimas: atsakymai kaupiantiesiems

2019.01.21

Lietuvos bankas pateikia atsakymus į dažnai vartotojų užduodamus klausimus dėl II pakopos pensijų fondų: pensijų fondų valdytojo pasirinkimo, pensijų fonduose kaupiamų lėšų saugumo, kaupimo II ir III pakopų pensijų fonduose skirtumų.

Finansų rinkos dalyviams: svarbi informacija dėl Brexito

2019.01.16

Kai 2019 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė išstos iš Europos Sąjungos, siekiant užtikrinti Jungtinėje Karalystėje veikiančių kitų Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių narių finansų rinkos dalyvių nepertraukiamą veiklą, jų atžvilgiu bus taikomas laikinųjų leidimų režimas (angl. temporary permissions regime, TPR). Jis padės užtikrinti, kad Jungtinėje Karalystėje veikiantys (tiek neįsisteigę, tiek pasinaudoję įsisteigimo teise) EEE valstybių narių finansų rinkos dalyviai galėtų tęsti savo veiklą joje su minimaliais sutrikimais, kol gaus atitinkamas licencijas, o investavimo fondai – leidimą prekiauti Jungtinės Karalystės rinkoje (maksimalus numatytas TPR taikymo terminas – 3 m.).

Plačiau: www.lb.lt/lt/naujienos/finansu-rinkos-dalyviams-svarbi-informacija-del-brexito

Ką reikia žinoti, jei dirbate ne pagal darbo sutartį, tačiau norėtumėte pasiimti paskolą?

2018.11.15.

Mūsų finansavimo ekspertas Martynas Miknaitis atsakė: Ką reikia žinoti, jei dirbate savarankiškai ir galvojate apie paskolą?

Kol ekonomika aukštumose, metas padėti pagrindą ateities augimui

2018.10.11

Ūkio augimas Lietuvoje tebėra spartus, o darbo rinka, ypač didmiesčiuose, jau įkaitusi dėl darbuotojų trūkumo. Vidaus rinkos įkarštį vėsina lėčiau augantis eksportas. Tačiau, siekiant spartaus ilgalaikio ekonomikos augimo, būtina jau dabar pasirengti ateities iššūkiams ir stiprinti ūkio augimo potencialą. Plačiau: www.lb.lt/lt/naujienos/kol-ekonomika-aukstumose-metas-padeti-pagrinda-ateities-augimui

Pakartotinis visuotinis Kredito unijos „Neris“ narių susirinkimas

2018.10.08

Šiandien Kredito unijoje „Neris“ įvyko pakartotinis visuotinis šios unijos narių susirinkimas. Jo metu buvo nuspręsta:

 • pritarti kredito unijos „Neris“ narystei asociacijoje Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU)
 • pritarti naujos redakcijos įstatams
 • naikinti stebėtojų tarybą ir suformuoti 5 (penkių) narių valdybą
 • įvesti pajų nominalus
 • patvirtinti 2018m. pajamų išlaidų sąmatą pagal pateiktą projektą
 • sudaryti sutartį dėl finansinių ataskaitų audito su “Grant Thornton Baltic”, UAB
 • artimiausio susirinkimo metu spręsti klausimą dėl duomenų neatnaujinusių asmenų šalinimo iš kredito unijos.

Kaip sužinoti, kiek iš tikrųjų sumokėsite už paskolą?

2018.09.19

Mūsų eksperto Tado Matusevičiaus praktiniai patarimai del kreditų pasirodė dienraštyje Lietuvos rytas: Kaip sužinoti, kiek iš tikrųjų sumokėsite grąžindami paskolą?  

Šaukiamas kredito unijos „Neris“ visuotinis narių susirinkimas

2018.09.10

Informuojame, kad 2018-09-27 9.00 val. Šaukiamas kredito unijos „Neris“ visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos buveinės patalpose adresu Jogailos g. 4 (pirmasis aukštas), Vilniuje. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2018-10-08 9.00 val. kredito unijos „Neris“ buveinės patalpose adresu Jogailos g. 4 (pirmas aukštas), Vilnius.

Darbotvarkė:

 • dėl stojimo į Asociacija Lietuvos kredito unijos;
 • dėl įstatų keitimo;
 • dėl stebėtojų tarybos nario įgaliojimų nutraukimo;
 • dėl stebėtojų tarybos nario įgaliojimų nutraukimo;
 • dėl stebėtojų tarybos nario įgaliojimų nutraukimo;
 • dėl valdybos nario įgaliojimų nutraukimo;
 • dėl valdybos nario rinkimo;
 • dėl valdybos nario rinkimo;
 • dėl valdybos nario rinkimo;
 • dėl neaktyvių ir unijos įstatus pažeidžiančių narių šalinimo iš kredito unijos;
 • dėl kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo;
 • dėl sutarties su audito įmone sudarymo.

Asmuo įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – kredito unijos „Neris“ administracijos vadovas Tadas Matusevičius, tel. 8 689 69991, el. p. t.matusevicius@nerieskreditai.lt. Susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, galima kredito unijos buveinėje nuo 2018-09-20.

Nariai, vadovaujantis unijos įstatais bei Lietuvos banko raginimu uždaryti neaktyvias klientų sąskaitas, neatvykę į uniją atnaujinti savo duomenų iki 2018-12-01, t.y. nepateikę tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos, neatnaujinę FNTT anketų, bus automatiškai šalinami iš kredito unijos.

Pagarbiai,

Administracijos vadovas

Tadas Matusevičius

Kredito unija „Neris“ vienija 200 narių!

2018.05.04

Smagu pasidžiaugti, jog Kredito unija „Neris“ vienija jau 200 narių!

Pradedame veiklą!

2018.04.20

Informuojame, jog kredito unija „Neris“ užbaigė pasiruošimo darbus ir yra pasirengusi teikti finansines paslaugas. Kviečiame apsilankyti svečiuose arba susisiekti elektroninio ryšio priemonėmis.

Prisijungimas prie Lietuvos centrinės kredito unijos

2018.03.31

Kredito unija „Neris“ tapo Lietuvos centrinės kredito unijos nare. Šiuo metu LKU kredito unijų grupė vienija 51 Lietuvoje veikiančias kredito unijas. Priklausydama šiai grupei, kredito unija „Neris“ savo nariams gali teikti platesnį paslaugų spektrą, antai, internetinės bankininkystės, mokėjimo kortelių paslaugas. Be to, ši narystė reiškia ir didesnį kredito unijos veiklos patikimumą, nes kredito unijos veikla prižiūrima tiek Lietuvos banko, tiek ir Lietuvos centrinės kredito unijos.

Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus.

2018.03.19

2018 m. kovo 19 d. vykusio pakartotinio visuotinio kredito unijos „Neris“ narių susirinkimo metu priimti sprendimai:

 1. Dėl kredito unijos „Neris“ narystės Lietuvos centrinėje kredito unijoje.NUTARTA: įstoti į Lietuvos centrinę kredito uniją, t.y. tapti jos nare su visomis narystės pasekmėmis.
 2. Dėl paskolų komiteto nario rinkimo.NUTARTA: išrinkti naują paskolų komiteto narį.
 3. Dėl paskolų komiteto nario rinkimo.NUTARTA: išrinkti naują paskolų komiteto narį.

Kredito unijai „Neris“ išduota veiklos licencija

2018.02.01

Lietuvos banko valdyba, įsitikinusi finansų įstaigos pasiruošimu tinkamam vieklos vykdymui, kredito unijai „Neris“ suteikė licenciją veiklai vykdyti. Planuojama, jog unija pradės vykdyti veiklą jau 2018 m. balandžio 9 dieną.